موبایل

چگونه از دستگاه‌های الکترونیکی خود در گرمای شدید محافظت کنیم؟

در یک روز گرم تابستان، عطش خود را با نوشیدن یک لیوان آب خنک فرو می‌نشانید یا جلوی کولر می‌نشینید. اما چگونه وسایل الکترونیکی خود را از گرما نجات می‌دهید؟‌‌ مسلماً آن‌ها نمی‌توانند با نوشیدن یک نوشیدنی خنک از گرما خلاص شوند. گرمای زیاد این دستگاه را تحت‌ تأثیر قرار …